Υπηρεσίες

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχουμε, πραγματοποιούνται από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας με τη χρήση εξειδικευμένων ιδιόκτητων μηχανημάτων, πάντα με τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή μας

  • Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης - Εξ Οικονομώ ενέργεια
  • Αναπαλαίωση - Στερέωση - Τσιμεντοενέσεις - Εκτοξευμένο σκυρόδεμα
  • Αδιατάρακτη κοπή μπετόν με σύγχρονα μηχανήματα της HILTI ΕΛΛΑΣ
  • Αμμοβολή πάσης φύσεως αντικειμένων με χρήση οικολογικού υλικού
  • Διαμόρφωση γαιών, περιβάλλοντος χώρου και χτίσιμο πετρωμάτων
  • Γεμίσματα περλομπετού, τσιμεντοκονίας και αφρομπετού