Βίντεο

Αμμοβολές

Αμμοβολή πετρωμάτων

Αμμοβολή κολώνας

Αμμοβολή μεταλλικών ελασμάτων

Αδιατάραχες Κοπές

Αδιατάραχτη κοπή πλάκας

Αδιατάραχτη κοπή πλάκας

Αδιατάραχτη κοπή οριζόντια σε πέτρινο τοίχο

Αδιατάραχτη κοπή οριζόντια σε πέτρινο τοίχο

Αδιατάραχτη κοπή κάθετα σε πέτρινο τοίχο

Διάτρυση κυκλικής οπής σε τοιχείο